Persondatapolitik

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Unitii ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Generelle forhold ved behandlingen af dine personoplysninger:

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Modtagere eller kategorier af modtagere vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

Hvor dine data stammer fra:

Modtagere af dine data:

Data til tredjelande:

Opbevaring af dine data:

Når du tilmelder dig som frivillig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Opbevaring af dine personoplysninger

Når du opretter dig som forening:

Retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata følger af:

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Modtagere eller kategorier af modtager:

Opbevaringen af din data:

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 2. Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 3.  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 4.  Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5.  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 6.  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Dokumentoplysning

Dette er 2. version af Unitiis persondatapolitik skrevet 13-02-2024.