tilskud til at blive medlem

Få økonomisk hjælp til at deltage I  fællesskabet

At være sammen med andre i en forening giver et sundere, gladere og mere socialt liv.

Desværre kan økonomien bremse planerne om en aktiv fritid for nogle familier. Derfor findes der tilskudsordninger, så alle børn og unge kan få adgang til foreningslivet.

Fritidspas i kommunen

Mange kommuner har et såkaldt ”fritidspas”. Det vil sige et tilbud om kontingentstøtte til udsatte børn og unge. Men der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner giver tilskud – hvem der kan få støtte og hvor meget man kan få. Derfor er det altid en god idé, at man kontakter sin egen kommune for at høre, hvordan reglerne er i netop den kommune.

Fritidspasset kan bestå af:·      
- Økonomisk støtte til betaling af kontingent.

- Foreningsvejledning. Få hjælp til at vælge den rigtige fritidsaktivitet med den rette timing.

- Følgeordning. Dit barn kan blive fulgt til og fra fritidsaktiviteten i begyndelsen.

Fritidspasset er midlertidigt til en periode (typisk 1-3 år) og støtter det enkelte barns start i foreningslivet.

DGI – ”Foreningsliv for alle”

DGI’s foreninger kan søge om økonomisk støtte fra Foreningsliv for alle-ordningen på vegne af medlemmer, som har brug for økonomisk støtte. Se mere om DGI Foreningsliv for alle

Hvem kan få tilskud?

- Børn/unge op til 25 år med forældre, der er vanskeligt økonomisk stillede.

- Voksne flygtninge og asylansøgere som netop er kommet til Danmark.

Støtten kan gå til

- Kontingent (2/3 af udgiften)

- Deltagelse ved idrætslejre, stævner, idrætsskoler (fx i ferierne) og lignende.

- En person kan modtage støtte både til kontingent, stævne og friplads i samme år/sæson. 

Se hvordan I søger Foreningsliv for alle

Dansk Flygtningehjælp – Fritidspuljen

Fritidspuljen støtter bredt for at fremme deltagelsen i fritids- og foreningslivet for børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund.

For at modtage økonomisk støtte skal man sende en ansøgning til Fritidspuljen. De præcise rammer for at kunne modtage støtte kan findes under de konkrete undersider.

Hvem kan få tilskud?

- Flygtningebørn mellem 0 og 18 år kan få hjælp hos Fritidspuljen.

- Uledsagede flygtningebørn.

- Børn som har en eller begge sine forældre på integrationsydelse.

Støtten kan gå til:

- Kontingent i en forening (dvs. ingen fitnesscentre, klippekort eller månedskort til træningscentre).

- Børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund kan søge betaling af ferieaktiviteter såsom sommercamp. Puljen er kun åben i ugerne op til sommerferien, efterårsferien, vinterferien og påskeferien.

Der kan kun gives støtte én gang i kalenderåret. Modtagerne af støtten får et værdibevis, som skal indløses senest 3 måneder senere i foreningen – så husk at lave en aftale med foreningen om at begynde, før I søger støtte.

Se mere om Fritidspuljen og hvordan I søger

BROEN Danmark

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter.

Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik, billedskole eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt.

BROENs lokalforeninger hjalp i 2022 i alt 6.767 børn og unge til en meningsfuld fritid i gode fællesskaber.

Hvem kan få tilskud:

- Børn og unge fra udsatte familier, der er ramt af sygdom eller sociale problemer, som gør, at børnene/de unge ellers ikke får mulighed for et aktivt fritidsliv sammen med deres jævnaldrende.

Støtten kan gå til:

- Kontingent i en forening.

- Udstyr til den aktivitet, barnet skal gå til (fx fodboldstøvler eller en karatedragt).

- Deltagelse ved idrætslejre, stævner, idrætsskoler (fx i ferierne) og lignende.

BROEN har 30 lokalforeninger fordelt ud over Danmark. Kontakt din lokale BROEN-forening

Følg med i vores
arbejde